Басты бет Компания туралы Біздің қызмет Пресс-орталық Ірі жобалар Корпоративті жауапкершілік Мансап Байланыстар

Электроэнергетика саласындағы кешенді жобалау

«Промстрой-Энерго» компаниясы жаңа құрылыс, кеңею, қайта құрастыру мен шағын станцияларды, кернеулері 500 кВ  дейінгі электр беретін құбырлардың әуе және кабельді линияларын қоса алғанда магистральды және бөлу желілерінің электржелілік объектілерін техникалық қайта жабдықтаудың кешенді жобалауын жүзеге асырады.

Біздің мамандармен орындалатын жұмыстар:

-  жобалау (іздестірудің барлық түрі, желілерге қосылуға техникалық шарттарды әзірлеу мен келісу және басқалар);

-   ашық және жабық типтегі 500 кВ дейінгі кернеуі бар жаңа шағын станцияларды жобалау;

-   500 кВ дейінгі кернеуі бар әуе және кабельді желілерді жобалау, оның ішінде қала жағдайында;

- 500 кВ дейінгі кернеуі баршағын станцияларды қайта құрастыруды жобалау, оның ішінде қолданыстағы өндіріс жағдайында;

-  жаңаларды жобалау, электр станциялардың қолдағы бөлу құрал-жабдықтарын кеңейту немесе қайта құру;

-  қазіргі кездегі микропроцессорлы құралдарды пайдалана отырып электр желілерінің релелі қорғаныс және сызықты автоматика жүйелерін жобалау;

- энергия жүйелері мен энергия біріктіру басқаруының апатқа қарсы жүйелерін, апатқа қарсы автоматиканы жобалау;

-  электр шағын станцияларының технологиялық процесін басқарудың автоматтандырылған жүйесін жобалау;

-  қазіргі кездегі құралдар мен байланыс жүйелерін жобалау;

-  күрделіліктің кез келген деңгейдегі өнеркәсіпті, инфрақұрылымдық немесе тұрмыстық мақсаттағы объектілердің сыртқы және ішкі электрмен қамтамасыз ету жүйелерін жобалау;

-  резервтік электрмен қамтамасыз ету жүйелерін жобалау;

-  жұмыстардың өзге түрлерін қосады.

«Промстрой-Энерго» компаниясы энергия объектілерін жобалау саласындағы бай тәжірибесі алдында компаниямен сәтті іске асырылған күрделіліктің ең әр түрлі деңгейлеріне негізделген мамандардың жоғары білікті штатына ие.

Өз жұмысымызда біз мына принциптерді басшылыққа аламыз:

-  әр жобаға жеке әдіс және оны іске асыру үшін ең тиімді шешімдер табу;

- қазіргі кездегі технологияларды іске асыпылып отырған жобалардың шарттары мен ерекше нұсқамасына бейімдейді;

-  үлгілі жобалы шешімдерді және жұмысты орындау мерзімін қысқарту үшін жиналған тәжірибені қолдану;

-  жобаға өзін жақсы көрсеткен жабдықты әріптес-компаниядан тарту.